Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Forum 2002

Temat: "Konstelacje rodzinne"
Prowadzenie: dr Otto Brink
Termin: 23 - 27 stycznia 2002 r.

Temat: "Indywidualna i grupowa terapia par z długotrwałymi problemami"
Prowadzący: dr Jerzy Jakubowski (Saarbrücken, Niemcy)
Termin: 2 - 3 marca 2002 r.

Temat: "Pożegnanie i nowy początek"
Prowadzący: Brigitte Pfefferkorn, Helga Seidel
Termin: 12. 09. 2002
Miejsce: Poznań, Stary Rynek 95, Gospoda Pod Koziołkami, Sala Biesiadna, IIp
Koszt: 190,00 PLN
Opis: Wszystko ma swój czas.
Strata ma swój czas. Znajdowanie ma swój czas.
Posiadanie ma swój czas. Oddawanie ma swój czas.
Śmierć należy do życia. Życie należy do śmierci.

Zmiany są uciążliwe, rozstania bolesne. Jedno i drugie ma swój sens i znaczenie dla naszego wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju.

Procesom zmian towarzyszą najczęściej "zabronione" uczucia nienawiści, wściekłości, złości, urazy, zranienia, lęki, pogarda. O ile emocje te rozpoznamy i zaakceptujemy, możemy odkryć, że dają nam siłę do uwolnienia się od zależności i siłę do samodzielnego działania. Być może pomoże nam to zrozumieć, że możemy wychodzić z ciężkich sytuacji życiowych dojrzalsi i umocnieni. Każda strata daje nam jakiś zysk, skrywa w sobie jakąś wygraną. Tylko czas kiedy zdamy sobie z tego sprawę pozostaje nieznany.

Prowadzące dokonają najpierw teoretycznego wprowadzenia w zagadnienia faz smutku, procesu zdrowienia, niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą procesy smutku, możliwości terapeutycznej pomocy, jak również pomagania ludziom umierającym.

Uwagi: Zajęcia tłumaczone na język polski.
Temat: "Konstelacje rodzinne"
Prowadzący: Dr nauk medycznych Otto Brink (Niemcy). Neurolog, psychiatra, praktyka psychoterapeutyczna od 1965 roku. Podstawowe wykształcenie w psychoanalizie. Dodatkowe wykształcenie i długoletnia praktyka w terapii Gestalt, analizie transakcyjnej, NLP oraz terapii systemowej. Od 1990 roku pracuje na podstawie teorii systemowej oraz praktyki ustawiania rodzin wg Berta Hellingera.
Termin:

 • 11. 12. 2002 r (środa) godz. 16.00 - 20.00
 • 12. 12. 2002 r (czwartek) godz. 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
 • 13. 12. 2002 r (piątek) godz. 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
 • 14. 12. 2002 r (sobota) godz. 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
 • 15. 12. 2002 r (niedziela) godz. 9.00 - 12.00

Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie, Poznań, ul. Jana Pawła II, 28.
Wejście od ul. Kórnickiej, Dom Studencki nr 1.
Dojazd z PKP Poznań Główny linią tramwajową nr 6 przez Most Dworcowy do ul. Kórnickiej
(6 przystanków).
Noclegi, rezerwacja 8.00 - 15.00, tel 0-61 665 26 28, fax 0-61 665 26 82

Koszt: 400,00 PLN dla osób zainteresowanych własną pracą (klientów)
300,00 PLN dla obserwatorów (psychoterapeutów)
Kwotę powyższą należy wpłacić do dnia 01 grudnia 2002 roku na konto WTTS.

Opis: Dr OTTO BRINK zaprasza 24 osoby (najlepiej 12 kobiet, 12 mężczyzn), które przy pomocy metody ustawiania rodzin pragną rozwiązać swoje poważne problemy osobiste, małżeńskie czy rodzinne.
Ustawianie rodziny jest pomocne dla tych osób:

 • które mimo wielkiej miłości odbierają życie w przyjaźni, partnerstwie, małżeństwie jako coś ciężkiego i bolesnego,
 • które żyją samotnie mimo życzenia rozpoczęcia związku partnerskiego (małżeńskiego),
 • które mają zamiar zakończyć związek i chciałyby wyjaśnić obciążające uwikłania,
 • które związki w swej aktualnej rodzinie jak i w rodzinie pochodzenia, mimo najlepszych zamiarów, odbierają jako obciążające i problematyczne,
 • które potrzebują wyjaśnień i pomocy w ciężkich chorobach (fizycznych i psychicznych),
 • oraz zaburzeniach jak np. choroba nowotworowa, depresja, nałogi i uzależnienia,
 • skłonności samobójcze.

Osoby te zostaną zaproszone do wewnętrznego kręgu. Na zewnątrz miejsca zajmą psychoterapeuci, mający podstawowe przygotowanie w zakresie terapii systemowej i pragną pogłębić swoje doświadczenia.
Praca terapeutyczna dla wszystkich będzie trwała 5 dni.

Uczestnicy (24 osoby) wybierają spośród grupy przedstawicieli swojego systemu (także siebie) i ustawiają te osoby w przestrzeni sali kierując się swoim wewnętrznym obrazem rodziny. Terapeuta stara się by członkowie rodziny znaleźli należne im miejsce i szacunek a pacjent (klient) zyskuje nowy obraz swojej rodziny, swojego miejsca w niej.

Pozwala to na wejrzenie w dotychczas najczęściej nieświadome konfliktowe zależności istniejące od pokoleń, a także pozwala zrozumieć związki między członkami rodzin, skomplikowane losy, skłonności do chorób itd.

W terapii tej chodzi o takie podstawowe tematy jak: przynależność do rodziny lub wykluczenie z niej, uznanie lub odrzucenie przez rodziców, równość między małżonkami i sposób obchodzenia się z własnym losem. Idee dotyczące powiązań międzypokoleniowych otwierają nowe wymiary dla terapii schorzeń fizycznych i psychicznych.

Metoda konstelacji rodzinnych (ustawiania rodziny) jest zorientowana na poszukiwanie rozwiązań i działa głęboko na uczucia a te są drogowskazem w szukaniu rozwiązań.

Cieszymy się, że Dr Otto Brink przyjął nasze zaproszenie i mamy nadzieję , że jego 5-dniowy warsztat pomoże naszym pacjentom (klientom) w zrozumieniu i przezwyciężeniu problemów a nas, ich terapeutów, pobudzi do twórczego myślenia i działania.

Uwagi: Zajęcia tłumaczone na język polski.