Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP14/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Urszula Zwolska-Olszewska (Superwizor Aplikant WTTS)


SUPERWIZJA SUP14/01/2022 (ONLINE)
Terminy: 


  1.     18 marca 2022
  2.     29 kwietnia 2022
pozostałe terminy do uzgodniania z grupą

pozostałych siedem terminów do ustalenia z grupą
Godziny zajęć:  9.00-13.00, 5 godzin i 1 przerwa 15 minutowa
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 150,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP14/02/2022 (POZNAŃ/ONLINE)
możliwość organizacji zajęć online, w zależności od nadesłanych zgłoszeń
Terminy:  terminy do ustalenia z grupą
Godziny zajęć:  9.00-13.00, 5 godzin i przerwa 15 minutowa
Miejsce: Poznań, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
Koszt:150,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP14/03/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy