Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP11/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Eliza Lis (Superwizor Aplikant WTTS)

SUPERWIZJA SUP11/01/2022 (POZNAŃ)
Terminy: 

  1.   28 marca 2021
  2.   25 kwietnia 2021
  3.   30 maja 2021

Pięć kolejnych terminów zostanie ustalonych z grupą

Godziny zajęć:  9.00-15.30, 8 godzin i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce szkolenia: Poznań, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
Koszt szkolenia: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w poniedziałki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP11/02/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora
Koszt szkolenia: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy