Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP11/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Eliza Lis (Superwizor Aplikant WTTS)

SUPERWIZJA SUP11/01/2022 (ONLINE)
Terminy: 

  1. 28 marca 2022
  2. 25 kwietnia 2022
  3. 30 maja 2022
  4. 19 września 2022
  5. 17 paździertnika 2022
  6. 21 listopada 2022
  7. 12 grudnia 2022

Godziny zajęć:  9.00-14.00, 6 godzin i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM
Koszt szkolenia: 180,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w poniedziałki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP11/02/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora
Koszt szkolenia: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP05/01/2022 (ONLINE)
GRUPA PROWADZONA W ZASTĘPSTWIE ZA M. PTAK
Terminy: 

17 lutego 2022
24 marca 2022
21 kwietnia 2022
19 maja 2022
09 czerwca 2022
15 września 2022
13 października 2022
17 listopada 2022
15 grudnia 2022

Godziny zajęć:  10.30-14.30, 5 godzin i 1 przerwa 15 minutowe
Miejsce szkolenia: Platodorma ZOOM
Koszt szkolenia: 150,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: wtts@wtts.edu.pl