Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW03 prowadzi  Maria Kasprowicz (WTTS)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/01/2023 (POZNAŃ)>

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 10-11 lutego 2023 roku

Temat: Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość

Miejsce:  Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć

piątek: 10.00-18.30,w tym godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

sobota: 09.00-17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa u 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis: „Możliwość poznania i przyjęcia swoich wartości pozwala poczuć, że nasze życie idzie w dobrym kierunku, a to, co robimy jest właściwe, dające radość i energię życiową” M. White. Spotkanie jest czasem obcowania ze światem wartości, z tym czemu nadaję w życiu wartość, co jest cenne, drogie sercu. Jest czasem zanurzenia w świecie, który stanowi grunt dla rozwoju i umocnienia poczucia siebie i tego jak ja jestem i chcę być w życiu i w świecie. Pozwala poznać, zidentyfikować świat osobistych wartości, stworzyć jego obraz i oglądać z różnych perspektyw, poznać jego historię i stworzyć grunt dla rozwoju i umacniania tego świata.

Koszt: 540,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/02/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 14-15 kwietnia 2023 roku

Temat: Dokąd zmierzam ... - czyli refleksja nad celami w moim życiu.

Miejsce: Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć: 

piątek: 10.00-18.30, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

sobota: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis: Cele, czyli to dokąd zmierzam , dokąd decyduję się zmierzać, nadają kierunek nie tylko naszym działaniom ale całemu naszemu życiu. Czasami są precyzyjnie nakreślone z wyznaczonymi etapami ich osiągania a czasami przyjmują formę pragnienia, tęsknoty, potrzeby. Czasami jest tak , że to my sami  stawiamy sobie cele  a czasami one są stawiane przed nami i bierzemy je do pracy. Możliwe jest też, że w różnych obszarach naszego życia  w różny sposób spotykamy się  z naszymi celami. Cele są istotnym kontekstem w którym możemy rozważać temat życia. Zapraszam na spotkanie z CELAMI W TWOIM ŻYCIU. Będzie to czas  refleksji nad sposobem obchodzenia się  z celami, nad tym dokąd doszłam/ doszedłem  w moim życiu w związku z celami i nad tym dokąd chcę dążyć, zmierzać. Będzie to czas kiedy potrzeby, marzenia, pragnienia, chcenia wraz z możliwościami będą mile widzianymi towarzyszami

Koszt: 540,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/03/2023 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 20 maja 2023 roku

Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej

Miejsce: zostanie podane później

Godziny zajęć: 09.00-18.00

Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday   Afternoon Videos

https://dulwichcentre.com.au/narrative-walks-by-chris-darmody

Koszt: 360,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/04/2023 (POZNAŃ)

Cykl trzech, dwudniowych spotkań, 3x18 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Tematy:

 1. Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu WARTOŚĆ
 2. Dokąd zmierzam... - czyli refleksja nad CELAMI w moim życiu
 3. Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć- czyli refleksja nad CZASEM

Terminy:

 1.   7-8 lipca 2023 roku (piątek, sobota)
 2.   29-30 września 2023 roku (piątek, sobota)
 3.   18-19 listopada 2023 roku (sobota, niedziela)

Godziny zajęć: 

sobota: 10.00-18.30, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

niedziela: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Miejsce: Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Opis: Tryptyk, który łączy 3 tematy: Wartości, Cele, Czas

Koszt: 1620,00 PLN, płatne w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 1000,00 PLN płatna do 30 marca 2023, druga rata w wysokości 620,00 PLN płatna do 30 kwietnia 2023

 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/05/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 23-24 września 2023 roku

Temat:  Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć-czyli refleksja nad CZASEM

Miejsce: Poznań, WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć:

sobota: 10.00-18.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

niedziela: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis: Wiele lat temu usłyszałam od Jerzego Jakubowskiego powiedzenie – Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć - i stało się ono dla mnie inspiracją do przygotowania doświadczeń własnych poświęconych relacji człowiek – czas. Są one swoistego rodzaju zaproszeniem do indywidualnej refleksji nad czasem, do zatrzymania się i zadania sobie pytania, czym jest dla mnie czas i jakie nadaję jemu znaczenie oraz pytania o relację z czasem. Pojawi się przestrzeń, w której osobiste znaczenia będą splatały się ze znaczeniami innych, a indywidualne historie mogą wzbogacać się dzięki spotkaniu z historiami innych uczestników.

Koszt: 540,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy