Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW06 prowadzi Ewa Stankowska

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/01 /2022 (POZNAŃ)
Jedno spotkanie dwudniowe, 20 godzin dydaktycznych.    
Termin:  12-13 lutego 2022
Temat:  BHP pracy psychoterapeuty systemowego
Opis:  Psychoterapeuta jest narzędziem swojej pracy, o narzędzia damy by służyły nam jak najlepiej i jak najdłużej. Zastanówmy się zatem jak zadbać o psychoterapeutę jako narzędzie swojej pracy.

 • Jak zachować ciekawość chroniącą przed „ wypaleniem zawodowym”?
 • Jak radzić sobie z towarzyszącymi pracy terapeuty własnymi emocjami?
 • Jak organizować pracę terapeutyczną ? ( czas, przestrzeń, granice, wymogi formalne)
 • Jak pogodzić kontekst terapii z kontekstem kontroli i wysyłanymi przez nie zaproszeniami – zobowiązania psychoterapeuty?
 • Czy pracuję nad zmianą, czy nad utrwaleniem problemu klienta?

A także inne zgłaszane problemy psychoterapeutów – by poprawić jakość i komfort nasze pracy.
Godziny zajęć:
sobota 9.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe 
niedziela 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 nr 149, Poznań
Koszt 600,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/02/2022 (POZNAŃ)
Dwa spotkania dwudniowe, 2 x 20 godzin dydaktycznych. 
Terminy:

 1. 28-29 maja 2022
 2. 25-26 czerwca 2022

Tematy:
Czego pragnę a co mam (praca z karuzelą własnych zleceń)
Polubić swój lęk (praca z własnym lękiem)
Opis:  
„Czego pragnę a co mam - praca z karuzelą własnych zleceń” to czas poświęcony refleksji nad wielością i różnorodnością kierowanych do nas zleceń zewnętrznych – w obszarach rodziny, zawodu, towarzyskim czy społecznym. To także rozpoznanie i odkrycie źródła, znaczenia i wagi naszych własnych zleceń wg oceny własnej i otoczenia. Skupienie nad towarzyszącymi im emocjami. Przyjrzymy się czynnikom wpływającym na przyjmowane lub odrzucane przez nas zlecenia np. preferowane rodzaje związków, czy stosunek do zmian. Tak by z poleceń muszę, powinnam przejść w obszar mogę, chcę – będzie nam tu pomocna praca z „rozprawianiem się ze zleceniami” zaproponowana przez Arista von Schlippe.

„Polubić swój lęk - praca z własnym lękiem.” Uczucia lęku nie trzeba nikomu przedstawiać, znamy je dobrze i mierzymy się z nim nieraz. Podczas tego spotkania każdy z uczestników będzie podążał drogą od lęku jako problemu, do nie problemu, od przeciwnika do sprzymierzeńca. Skąd wiem, że to lęk? Jak mi w życiu towarzyszył, jakim momentom kryzysowym towarzyszył. Jakich jego rodzajów doświadczam i jakie autorskie sposoby radzenia sobie z lękiem wypracowałam/em. Skąd i jakie zasoby energii czerpię, jak mogę z nich czerpać? Wejdziemy w dyskurs z naszym lękiem i odkryjemy jego użyteczność reżyserując nową, poza problemową przyszłość.W pracy będziemy czerpać z elementów eksternalizacji, personalizacji i dekonstrukcji problemu za metodami Arista von Schlippe, Jerzego Jakubowskiego czy Mikela White.
Godziny zajęć:
sobota 9.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe 
niedziela 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 nr 149, Poznań
Koszt: 1200,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/03/2022 (POZNAŃ)
Trzy spotkania dwudniowe, 3 x 20 godzin dydaktycznych.  
Terminy:

 1. 8-9 października 2022
 2. 5-6 listopada 2022
 3. 10-11 grudnia 2022 

Tematy:
Praca nad własnym genogramem, cz.1 "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian"
Praca z własnym genogramem, cz.2 "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"
Praca z własnym genogramem,cz.3 "Dokąd zdążam"
Opis:  Praca z własnym genogramem to spotkanie z własną rodziną w kontekście zmian między pokoleniowych, otrzymanych przekazów wyznaczających dalszą drogę rozwoju dla mojej rodziny wg poniższych zdań przewodnich:

 • cz.1 "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian"
 • cz.2 "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"
 • cz.3 "Dokąd zdążam"

Wsłuchamy się w melodię jaką śpiewa nasza i tylko nasza rodzina.
Godziny zajęć:
sobota: 09.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, Poznań
Koszt: 1800,00 PLN płatne w dwóch ratach, pierwsza w  wysokości 1000,00 PLN do 30 lipca 2022, druga rata w wysokości 800,00 PLN do 26 września 2022
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/04/2022 (POZNAŃ)
Dwa spotkania dwudniowe, 2 x 20 godzin dydaktycznych. 
Terminy:

 1.  22-23 października 2022                        
 2. 12-13 listopada  2022

Tematy:
Czego pragnę a co mam (praca z karuzelą własnych zleceń)
Polubić swój lęk (praca z własnym lękiem)
Opis: 
„Czego pragnę a co mam - praca z karuzelą własnych zleceń” to czas poświęcony refleksji nad wielością i różnorodnością kierowanych do nas zleceń zewnętrznych – w obszarach rodziny, zawodu, towarzyskim czy społecznym. To także rozpoznanie i odkrycie źródła, znaczenia i wagi naszych własnych zleceń wg oceny własnej i otoczenia. Skupienie nad towarzyszącymi im emocjami. Przyjrzymy się czynnikom wpływającym na przyjmowane lub odrzucane przez nas zlecenia np. preferowane rodzaje związków, czy stosunek do zmian. Tak by z poleceń muszę, powinnam przejść w obszar mogę, chcę – będzie nam tu pomocna praca z „rozprawianiem się ze zleceniami” zaproponowana przez Arista von Schlippe.

„Polubić swój lęk - praca z własnym lękiem.” Uczucia lęku nie trzeba nikomu przedstawiać, znamy je dobrze i mierzymy się z nim nieraz. Podczas tego spotkania każdy z uczestników będzie podążał drogą od lęku jako problemu, do nie problemu, od przeciwnika do sprzymierzeńca. Skąd wiem, że to lęk? Jak mi w życiu towarzyszył, jakim momentom kryzysowym towarzyszył. Jakich jego rodzajów doświadczam i jakie autorskie sposoby radzenia sobie z lękiem wypracowałam/em. Skąd i jakie zasoby energii czerpię, jak mogę z nich czerpać? Wejdziemy w dyskurs z naszym lękiem i odkryjemy jego użyteczność reżyserując nową, poza problemową przyszłość.W pracy będziemy czerpać z elementów eksternalizacji, personalizacji i dekonstrukcji problemu za metodami Arista von Schlippe, Jerzego Jakubowskiego czy Mikela White.
Godziny zajęć:
sobota 9.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 nr 149, Poznań
Koszt 1200,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy