Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty systemowego zgodny z wymogami Ministra Zdrowia

Cykl szkoleń obejmujący minimum 1200 godzin szkoleniowych zakończony egzaminem składanym przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną zgodnie z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministra Zdrowia:

Kurs Podstawowy Psychoterapii  Systemowej WTTS 140 godz.
Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej WTTS 200 godz.
Diagnoza i etyka 24 godz.
Zajęcia teoretyczno-warsztatowe WTTS (dopuszcza się 100 godzin szkoleniowych o tematyce systemowej realizowanych poza WTTS) 340 godz.
Superwizje grupowe WTTS
(Dopuszcza się 50 godzin szkoleniowych superwizji systemowej realizowanej poza WTTS)
180 godz.
Superwizje indywidualne WTTS 20 godz.
Doświadczenia Własne WTTS
(Dopuszcza się 75 godzin szkoleniowych doświadczeń własnych realizowanych poza WTTS z innych uznawanych szkół terapeutycznych)
200 godz.
Małe grupy dyskusyjne o ustalonym składzie, które przedkładają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej 100 godz.
Udokumentowana praktyka psychoterapeutyczno-doradcza 200 godz. 
Do egzaminu opisane cztery przypadki w tym jeden przypadek nie starszy niż dwa lata od momentu zakończenia procesu oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS

Rekomendacja superwizora prowadzącego

Egzamin przed komisją zewnętrzną
 
RAZEM 1404 godz.