Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Forum 2006

F 01/2006

Temat: Skutki nadużyć seksualnych okresu dziecięcego w wieku dorosłym. Charakterystyka
i terapia
Prowadzenie: lek. psych. Thomas Keller
Termin: 06 kwietnia 2006, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 25 marca 2006 rabat 10% tj. 190,00 PLN)

F 02/2006

Temat: Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych. Teoria, praktyka - ćwiczenia

Podczas zajęć będzie można uzyskać wiedzę na temat podstaw teoretycznych oraz metod coachingu dla rodziców, zarówno w doradztwie indywidualnym jak i grupowym.
Zajęcia obejmują:

  1. objaśnienie zjawiska osłabienia kompetencji rodzicielskich
  2. wzmocnienie głosu rodziców
  3. korzystne i niekorzystne przekonania w wychowaniu
  4. model prezencji rodzicielskiej
  5. nie ma innej drogi niż działanie - od słów do czynów
  6. systemy pomocowe i samopomocowe dla rodziców
  7. rola coacha rodziców w doradztwie, a także we współpracy z innymi systemami pomocy
  8. ćwiczenia pomagające (na nowo) odkryć zasoby i kompetencje rodzicielskie

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane ćwiczenia do wykorzystania w praktyce. Ćwiczenia w grupach zoptymalizują transfer tych doświadczeń do własnej praktyki.

Prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (MAGST, SG)
Termin: 18 maja 2006, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 04 maja 2006 rabat 10% tj. 190,00 PLN)

F 03/2006

Temat: Zastosowanie terapii systemowej w psychoterapii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem leczenia szpitalnego młodocianych anorektyków

Anoreksja wieku młodzieńczego jest wraz z psychozą młodzieńczą uważana za jeden z psychicznych i psychospołecznych problemów życiowych, występujących często w trakcie procesu odchodzenia od rodziców.

Prowadzący, jako kierownik oddziału psychiatrycznego dla młodzieży miał od połowy lat 90-tych kontakt z młodzieżą anorektyczną. Anorektycy stanowili często ponad połowę pacjentów oddziału. Ponieważ ten skomplikowany problem z reguły poważnie zaburza równowagę oddziału szpitalnego, należało wypracować taką metodykę pracy, sięgając do koncepcji terapii systemowej, która równocześnie uwzględniłaby potrzeby anorektyków, ich rodzin, oraz pracowników oddziału a jednocześnie byłaby skuteczna.

Udało się to zrealizować w postaci koncepcji trójogniskowej, która aspekty somatyczne, intrapsychiczne i rodzinne traktuje jako aspekty o znaczeniu pobocznym. W tym celu wypracowano na gruncie myślenia systemowego rozumienie socjalizacji i przyjęto je za podstawę oddziaływań. Z technicznego punktu widzenia chodziło przede wszystkim o stosowanie eksternalizacji.

Podczas forum powyższa koncepcja zostanie zaprezentowana i zilustrowana nagraniami video.

Prowadzenie: dr Kurt Ludewig (SG)
Termin: 16 listopada 2006, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 02 listopada 2006 rabat 10% tj. 190,00 PLN)