Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 01/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenia mają osoby z listy rezerwowej poprzedniej edycji.

Cztery trzydniowe spotkania o łącznej liczbie 96 godzin dydaktycznych, dla 24 uczestników 

Temat:  Systemowy Coaching Dla Rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami

Terminy:

 1. 29-31 stycznia 2024 roku
 2. 26-28 lutego 2024 roku
 3. 4-6 czerwca roku
 4. 28-30 września 2024 roku

Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)

Miejsce: ul. Składowa 4, I piętro , Poznań, WTTS 

Godziny zajęć

pierwszy dzień 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

drugi dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

trzeci dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

Opis: Rodzicielstwo i wychowanie to tematy, które w najróżniejszych kontekstach społecznych budzą wiele emocji i kontrowersji. Widać, że warunki ramowe dla rodzicielstwa zmieniły się w ostatnim czasie znacząco. Rodzina jako bezpieczne i opiekuńcze miejsce dla dzieci budzi dziś wątpliwości.

Specjaliści pracujący z rodzicami mają do czynienia z coraz większą liczbą rodziców, którzy poszukują szybkiego i skutecznego wsparcia profesjonalistów – czasami w pozornie beznadziejnych sytuacjach rodzicielskich. 

Systemowy coaching dla rodziców umożliwia ukierunkowaną i dostosowaną do potrzeb pracę z rodzicami w najróżniejszych dziedzinach. Oprócz podstaw systemowej praktyki doradczej w trakcie curriculum zostanie zaprezentowana cała paleta narzędzi i koncepcji skutecznego doradztwa/towarzyszenia rodzicom. Głównym celem zajęć będzie umożliwienie uczestnikom sprostania wyzwaniom ich codziennej pracy z opanowaniem i wiarą w skuteczność podejmowanych działań. Skoncentrujemy się zatem na optymalnym przenoszeniu metod i koncepcji do danego kontekstu pracy, a także na konsekwentnym ukierunkowaniu na kompetencje i zasoby rodziców i rodzin. Doradztwo dla rodziców jest nieodłączną częścią systemowej terapii dzieci i młodzieży.

Treści Curriculum:

 • Wyzwania w pracy w rodzicami
 • Postawy i podstawy doradztwa systemowego: neutralność, cyrkularność, wyjaśnienie kontekstu
 • „Jak się wsiada do taksówki, to powinno się w miarę możliwości wiedzieć, gdzie się chce dojechać”: wyjaśnianie zlecenia, kontrakt i znajdowanie celów
 • Wzmacniające i osłabiające przekonania rodziców i dla rodziców
 • Jak powstaje lęk rodzica?
 • Ukierunkowanie na zasoby i rozwiązania
 • Cyrkularne formy pytań
 • Praca biograficzna z rodzicami, praca z genogramem
 • Techniki radzenia sobie z dwoma rolami profesjonalisty: pomoc i kontrola
 • Model obecności rodzicielskiej
 • Osobowość coacha dla rodziców: postawy i obecność coacha; orientowanie się w grach o dominację, bezradność w procesie doradczym, retoryka przymierza i udana współpraca
 • Sieci rodzinne
 • Każde doradztwo kiedyś się kończy: jak dobrze zakończyć

Adresat: pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany

Koszt: 4800 PLN płatne w całości lub w trzech ratach:

 • I rata 1800,00 PLN płatne do 4 kwietnia 2023 roku, 
 • II rata 1500,00 PLN płatne do 10 maja 2023 roku, 
 • III rata 1500,00 PLN płatne do 10 czerwca 2023 rok
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy