Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS PODSTAWOWY  KP01/2023 (ONLINE)

Liczba uczestników: 14 osób

Termin: 10-11 marca 2023 roku

Terminy następnych spotkań zostaną określone razem z grupą na pierwszym spotkaniu  

Godziny zajęć: 

  • piątek: 09.00-18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe 
  • sobota: 09.00-18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe 

Miejsce szkolenia: platforma ZOOM

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP) 

Koszt szkolenia: 

  • 4700,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy uiścić zgodnie z niżej podanymi terminami:  
  • I rata w wysokości 1700,00 PLN (lub całość) płatna do 10 lutego 2023 roku
  • II rata w wysokości 1000,00 PLN płatna do 10 kwietnia 2023 roku
  • III rata w wysokości 1000,00 PLN płatna do 10 czerwca 2023 roku 
  • IV rata w wysokości 1000,00 PLN płatna do 10 sierpnia 2023 roku 
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA