O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

O nas

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) powstało w 1993 roku w Poznaniu. Wszyscy Członkowie Rzeczywiści WTTS posiadają certyfikat potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia poradnictwa i terapii systemowej wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy) oraz są nauczycielami i superwizorami WTTS.

WTTS zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu terapii systemowej organizując i prowadząc szkolenia, warsztaty oraz forum dla początkujących i zaawansowanych.

WTTS współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami integrującymi osoby pracujące terapeutycznie w konwencji systemowej. Od 2004 roku WTTS związane jest Umową o współpracy z niemieckim Towarzystwem Systemowym.  Zobacz tekst dokumentu ...

WTTS brało czynny udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów jest to organ, który na mocy ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.) ma się zająć organizacją struktur samorządowych w grupie zawodowej psychologów. 

Innym ważnym obszarem działań było uczestnictwo Towarzystwa w konsultacjach ministerialnych na temat Ustawy o niektórych zawodach medycznych, do których należeć ma zawód psychoterapeuty.