Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej

Praca z własnymi doświadczeniami jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia, a jednocześnie zredukowanie trudności, mogących zaszkodzić elastyczności terapeutycznej. Systemowe metody pracy z własnymi doświadczeniami ogniskują się na emocjonalnych, poznawczych oraz komunikacyjnych wzorcach uczestników i wprowadzaniu zmian w te obszary.

Tematyka pracy z własnymi doświadczeniami dotyczy różnorodnych związków jednostki: historii życia danej osoby i jej rodziny oraz jej obecnej sytuacji w rodzinie, jej życia zawodowego a także przynależności kulturowej i społecznej.

Ważną rolę w tego rodzaju zajęciach odgrywa różnorodność sposobów widzenia wszystkich uczestników grupy. Dzięki wymianie różnych możliwości nadawania znaczeń osoba podejmująca pracę z własnymi doświadczeniami może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację, samego siebie, życiowe role itp. Zawiera to także pożądane rozszerzenie własnych możliwości wyboru poprzez generowanie i nadawanie nowych znaczeń swojej historii. Prowdzący nauczyciele stosują w pracy różne techniki w celu pobudzenia i ubogacenia procesu doświadczania. Obok podstawowego repertuaru dochodzą elementy dynamiki grupy, wizualizacja, konstelacje itp.

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej prowadzą doświadczenia własne. Maksymalna liczebność grupy wynosi 12 osób (ilość ta jest dopuszczalna przy dwóch prowadzących).

Koszty szkolenia: wysokość opłat podana jest dla 8-10 osobowej grupy

Zasady:

  1. Uczestnik grupy zobowiązany jest do opłacenia także tych zajęć, na których nie jest obecny
  2. Przy liczebności grupy poniżej 8 osób prowadzący może odwołać zaplanowane zajęcia

Odbyte godziny doświadczeń własnych będą poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny doświadczeń własnych dla osób ubiegających się o  Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia