Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Warsztaty

Zajęcia służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii systemowej.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w Warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. 

WTTS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.