Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT16/2023 (POZNAŃ)

rekrutacja zakończona
WARSZTAT WRT
16/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowy warsztat o łącznej liczbie 18 godzin dydaktycznych dla 24 uczestników.

Termin: 02-03 grudnia 2023

Temat: Narracje-relacje. O możliwości reautoryzacji opowieści przywiązaniowych

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS) i dr Szymon Chrząstowski

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć:

  • dzień pierwszy 9.30-18.15 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe (9 godz.)
  • dzień drugi 9.00-17.15 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe (9 godz.)

Opis:

Podczas pierwszego dnia szkolenia skoncentrujemy się na specyficznym typie opowieści, mianowicie na narracjach przywiązaniowych. Te narracje odnoszą się do wczesnych doświadczeń dziecka z postaciami przywiązaniowymi. Omówimy, w jaki sposób doświadczenie braku bezpiecznego przywiązania może kształtować nasze opowieści oraz wpływać na narracje tworzone w kontekście bliskich związków. Zastanowimy się nad znacznikami dyskursu oraz przedyskutujemy trzy główne typy strategii przywiązaniowych. U podstaw teoretycznych pierwszego dnia szkolenia będzie leżała współczesna teoria więzi.

Uwaga: W trakcie pierwszego dnia szkolenia skorzystamy z fragmentów Adult Attachment Interview przetłumaczonych na język polski. Nie będziemy jednak szkolili w diagnozowaniu typów przywiązania za pomocą tego narzędzia.

Drugiego dnia chcemy postawić pytanie, na ile wczesne opowieści przywiązaniowe determinują przyszłość. Odwołując się do stwierdzenia Michael’a White’a, że problem jest problemem, nie człowiek i do jednego z podstawowych założeń terapii narracyjnej, że zawsze istnieje możliwość przepisania czy też zreorganizowania swojej opowieści, zaprosimy do eksplorowania osobistych historii przywiązaniowych.

Skupimy się na rozpoznawaniu i poddawaniu refleksji wpływu opowieści przywiązaniowych na dorosłe życie, na rozważaniu możliwości ich przepisania i reautoryzowania.

Warsztat ma być wzbogaceniem i pogłębieniem umiejętności praktykowania narracyjnej terapii więzi i terapii narracyjnej. Chcemy zaprosić do myślenia, że nawet trudna historia nie w pełni nas determinuje i zarówno my, terapeuci, jak i klienci nie musimy być bezradni - możemy przepisać swoją opowieść, również tę przywiązaniową, trochę inaczej.

Uwaga: będziemy częściowo odnosić się do własnych historii. Nie jest to jednak okazja do mierzenia się z własnymi, trudnymi doświadczeniami.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Koszt: 900,00 PLN

  • wpłatę należy uiścić do 31 października 2023 roku
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: rekrutacja zakończona