Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 02/2019 (POZNAŃ)

Sześć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 144 godzin szkoleniowych

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

ZJAZD 1

Termin: 04-06 kwietnia 2019
Temat: Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami 
Opis:  U korzeni terapii systemowej leżała praca terapeutyczna z dziećmi i nastolatkami. Od wczesnych początków terapii rodzinnej opracowano bardzo wiele koncepcji i technik służących włączaniu dzieci w sesje terapeutyczne, by odpowiadać na potrzeby młodych klientów i ich rodziców z różnych typów rodzin i z bardzo różnorodnymi problemami. Pierwsze warsztaty będą wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i technik. Uczestnicy poznają bogatą paletę interwencji systemowych, umożliwiających zabawowy, kreatywny rodzaj terapii, który pomoże ożywić sesję, poprawiając równocześnie ich efektywność.
Prowadzeniedr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

ZJAZD 2

Termin: 17-19 czerwca 2019
Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami
Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.
Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.
Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.
Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin
Prowadzeniedr Manfred Vogt
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

ZJAZD 3

Termin: 27-29 września 2019
Temat: Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków  

Opis:

 • wprowadzenie do psychotraumatologii
 • specyfika traumy u dzieci i nastolatków oraz ich rodzin
 • dbanie o siebie, techniki stabilizacji psychicznej i regulowania afektów (systemowo – w ukierunkowaniu na zasoby – imaginacyjnie)
 • koncepcja „bezpiecznego miejsca”
 • podstawowe strategie systemowe i z zakresu terapii traum w doradztwie, pedagogice i terapii

W miarę możliwości czasowych można omawiać przypadki z praktyki.

Prowadzenie:  mgr Cornelia Götz-Kühne (SG) 
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

ZJAZD 4  

Termin: 25-27 listopada 2019
Temat: Terapia w  piaskowinicy według D.M. Kalff
ProwadzenieMonika Heinzel-Junger
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

ZJAZD 5

Termin:  05-07 lutego 2020
Temat: Terapia systemowa z nastolatkami
Opis: Młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy, znajdować się zawsze pomiędzy. Nie przynależą już do świata dzieci, a do świata dorosłych jeszcze nie. Wszystko jest w przełomie, zmieniają się – ciało, umysł, duchowość, emocje. Młodzi ludzi ludzie dobrze znają uczucie, że nikt ich nie rozumie. Czemu ma więc w ogóle służyć rozmowa z innymi? Seminarium będzie poświęcone kwestii, jakich specyficznych kompetencji potrzebują terapeuci, by nawiązać rozmowę z młodym człowiekiem.

Będziemy się kierować następującymi pytaniami:

 • Jak rodzice mogą stać się wsparciem w terapii swoich dzieci?
 • Jak stworzyć współpracę z młodymi ludźmi: o czym należy rozmawiać, a o czym nie? Jak rozmawiać? Kto powinien/może uczestniczyć w rozmowie, a kto nie?
 • Jaki repertuar metodyczny może się przydać i w jakich przypadkach?

Prowadzeniemgr Andreas Wahlster (SG)
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

ZJAZD 6

Termin: 02-04 kwietnia 2020
Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci
Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.
Prowadzeniedr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT) 
Godziny zajęć: 10.00-18.00
Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Koszt szkolenia:

 • 6700,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1340,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  5500,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1100,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III, IV i V spotkaniem
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy