Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Forum 2007

F 01/2007

Temat: Diagnostyka systemowa

Tradycyjna diagnostyka psychoterapeutyczna zajmuje się przyczynami danego zaburzenia. Zadaje pytanie o to, dlaczego problem się pojawił, z czego wypływa i jakie są jego przyczyny.
W myśleniu systemowym zadajemy inne pytania, na przykład:

  1. Jaka jest organizacja problemu, jak można postrzegać i rozumieć problem w danym kontekście?
  2. Jakie wzorce relacji są z tym powiązane?
  3. Czy klient opisuje siebie jako ofiarę czy sprawcę swojego problemu?
  4. Jak jest organizacja problemu w czasie?
  5. Jakiego zaproszenia do działania klient nam udziela?
  6. Jakie impulsy powstają w terapeucie podczas pracy z klientem?

Na podstawie pytań, przykładów i ćwiczeń zajmiemy się tymi właśnie aspektami, tak byśmy mogli poszerzyć własne możliwości terapeutyczne.

Prowadzenie: mgr Lothar Eder
Termin: 15 marca 2007, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 01 marca 2007 rabat 10% tj. 190,00 PLN)

F 03/2007

Temat: Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami - warsztaty z wykorzystaniem konkretnych przypadków

Wstęp do zajęć będzie stanowił wykład, który wprowadzi uczestników w zagadnienie systemowej pracy z rodzinami.

Następnie na konkretnych przykładach pracy z rodzinami podawanymi przez uczestników forum prowadzący konkretnie, egzemplarycznie będzie pracował nad nimi w formie studium przypadku, rzeźby itp.

Wskazane jest zatem, przygotowanie ewentualnych przypadków, które będzie można podczas zajęć omówić. Nie jest to jednak warunek konieczny do wzięcia udziału w zajęciach, które mogą być skarbnicą wiedzy i praktyki zarówno dla osób będących na początku drogi zawodowej jak i doświadczonych praktyków.

Prowadzenie: dr Friedhelm Kron-Klees (SG)
Termin: 27 września 2007, godzina 10.00-18.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Koszt: 210,00 PLN (przy wpłacie do 12 września 2007 rabat 10% tj. 190,00 PLN)