Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW09 prowadzi Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/01/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  14 lutego 2022
Temat: Ciało - czego by chciało?
Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach. Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.
Miejsce: platforma ZOOM 
Godziny zajęć: poniedziałek 08.00 - 15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa  i 2 przerwy  15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/02/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin: 21 marca 2022
Temat: Ciało – czego by chciało?
OPIS:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.
Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.
Miejsce: platforma ZOOM 
Godziny zajęć: poniedziałek 08.00 - 15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/03/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych
Termin:  28 marca 2021
Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?
OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.
W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem.
Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.
Miejsce: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 08.00-15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/04/2022 (POZNAŃ)
Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych
Termin: 7-8 maja 2022
TEMAT: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.
OPIS: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.
Jak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”?Miejsce: Poznań, WTTS, ul. Marcelińska 62B/19
Godziny zajęć:
sobota 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela 9.00 - 16.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/05/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  13 maja 2022
Temat: Ciało – czego by chciało?
Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.
Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.
Miejsce: platforma ZOOM 
Godziny zajęć: piątek 08.00 - 15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/06/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  24 czerwca 2022
Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?
OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.
W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem.
Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.
Miejsce: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 08.00-15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/07/2022 (POZNAŃ)
Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.
Termin: 02-03 lipca 2022
Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.
OPIS: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Doradztwa Rodzinnego Sadowa, ul. Sadowa 38A Poznań
Godziny zajęć:
sobota 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy  15 minutowe
niedziela 9.00 - 16.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/08/2022 (POZNAŃ)
Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.
Termin 01-02 października  2022
Temat: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.
OPIS: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.
ak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”?
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Doradztwa Rodzinnego Sadowa, ul. Sadowa 38A Poznań
Godziny zajęć:
sobota 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy  15 minutowe
niedziela 9.00 - 16.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/09/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin: 14 października 2022
Temat: Ciało – czego by chciało?
Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.
Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.
Miejsce: platforma ZOOM
Godziny zajęć: piątek 08.00 - 15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 15 minutowe
Koszt: 480.00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/10/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  18 listopada 2022
Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?
OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.
W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem
Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.
Miejsce: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 08.00-15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/11/2022 (ONLINE)
Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.
Termin:  2 grudnia  2022
Temat:  Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?
OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.
W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem.
Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.
Miejsce: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 08.00-15.00 w tym 1 półgodzinna przerwa obiadowa  i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/12/2022 (POZNAŃ)
Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.
Termin: 10-11 grudnia 2022
Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.
OPIS: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Doradztwa Rodzinnego Sadowa, ul. Sadowa 38A Poznań
Godziny zajęć:
sobota 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela 9.00 - 16.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Koszt: 480,00 PLN                                     
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy