Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP06/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Ewa Stankowska (WTTS)

SUPERWIZJA  SUP06/01/2022  (ZIELONA GÓRA  ONLINE)
Terminy:

  1. 18 stycznia.2022
  2. 22  lutego 2022
  3. 22 marca 2022
  4. 17 maja 2022
  5. 27 września 2022
  6. 8 listopada 2022

Godziny zajęć: 8.30.-16.30, 10 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 300,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 06/02/2022 (POZNAŃ  lub ONLINE)
Terminy:  

  1.  13 stycznia 2022
  2.  3 marca 2022
  3.  5 maja 2022
  4.  22 września 2022
  5.  20 października 2022
  6.  24 listopada 2022

Godziny zajęć: 09.00- 17.00 10 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań
Koszt: 300,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA  SUP 06/03/2022  (POZNAŃ  lub ONLINE)
Terminy: 

  1. 14 stycznia 2022
  2.  4 marca 2022
  3.  6 maja 2022
  4.  23 września 2022
  5.  21 października 2022
  6.  25 listopada 2022

Godziny zajęć: 9.00 - 17.00, 10 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań
Koszt: 300 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP 06/04/2022 (SZCZECIN - ONLINE)
Terminy:

  1.  27 stycznia 2022
  2.  10 marca 2022
  3.  12 maja 2022
  4.  29 września 2022
  5.  17 listopada 2022
  6.  1 grudnia 2022

Godziny zajęć: 14.30-21.00, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/05/2022 (SZCZECIN - ONLINE)
Terminy:

  1.  28 stycznia 2022
  2.  11 marca 2022
  3.  13 maja 2022
  4.  30 września 2022
  5.  18 listopada 2022
  6.  2 grudnia 2022

Godziny zajęć: 8.00–14.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/06/2022 (SZCZECIN - ONLINE)
Terminy

  1.  28 stycznia 2022
  2.  11 marca 2022
  3.  13 maja 2022
  4.  30 września 2022
  5.  18 listopada 2022
  6.  2 grudnia 2022

Godziny zajęć: 14.30–21.00, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/07/2022 (WROCŁAW - ONLINE)
Terminy

  1. 20 stycznia 2022
  2. 24 lutego 2022
  3. 24 marca 2022
  4. 19 maja 2022
  5. 6 października 2022
  6. 10 listopada 202

Godziny zajęć: 09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/08/2022   (POZNAŃ - ONLINE)
Terminy

  1. 21 stycznia 2022
  2. 11 lutego 2022
  3. 18 marca 2022
  4. 10 czerwca 2022
  5. 14 października  2022                            
  6. 9 grudnia 2022

Godziny zajęć:  14.30 - 19.15 , 6 godzin dydaktycznych oraz  przerwa 15 minutowa
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 180,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki,  w 2021 roku grupa spotykała się jako SUP06/03/2021/B
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/09/2022  (SZCZECIN-ONLINE)
Terminy

  1.  11 stycznia 2022
  2. 8  lutego 2022
  3. 8 marca 2022
  4. 7 czerwca 2022
  5. 11 października  2022                            
  6. 29  listopada 2022

Godziny zajęć: 15.30- 20.15, 6 godzin dydaktycznych oraz  przerwa 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 180,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki, w 2021 roku grupa spotykała się jako SUP06/04/2021/B
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP06/10/2022 (POZNAŃ -ONLINE/ grupa zamknięta)
Terminy

  1. 16 lutego 2022
  2. 16 marca 2022
  3. 18 maja 2022
  4. 28 września  2022
  5. 26 października  2022                            
  6. 7 grudnia 2022

Godziny zajęć: 14.00-20.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie przerwy 15 minutowe
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w środy
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy