Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Moduł wybrane elementy wiedzy medycznej

Zagadnienia teoretyczne Liczba godzin
 1. Podstawy wiedzy o najczęstszych chorobach somatycznych występujących pacjentów ze wskazaniami do psychoterapii
 2. Podstawy wiedzy o wskazaniach do farmakoterapii i o działaniu najczęściej stosowanych leków w szczególności psychotropowych
 3. Zaburzenia somatyczne a nerwicowe - diagnostyka różnicowa
 4. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w odniesieniu do chorych somatycznie
 5. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
20
Kształcenie umiejętności praktycznych Liczba godzin
Umiejętność dokonywania diagnozy różnicowej zaburzeń somatycznych i nerwicowych 10
RAZEM: 30

 

Spodziewane rezultaty:

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie:
  • chorób somatycznych
  • farmakoterapii
  • zastosowania psychoterapii w przypadku zaburzeń somatycznych
  • organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
 • Pozyskanie wiedzy i rozwój umiejętności dokonywania diagnozy różnicowej zaburzeń somatycznych i nerwicowych

Forma: wykład z prezentacją przypadku

Sposób zaliczenia: test wiedzy