Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW04 prowadzi  Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/01/2023 (POZNAŃ/ ONLINE)

Dwa spotkania dwudniowe , 2x20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 25-26 marca 2023 roku

drugi termin zostanie ustalony z grupą

Temat: Praca z własnym genogramem

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Godziny zajęć: 

sobota: 09.00-18.00 w tym  1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

niedziela: 09.00-18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe  15 minutowe

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowyDOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/02/2023 (POZNAŃ)

Dwa spotkania dwudniowe , 2x20 godzin dydaktycznych, dla 10 uczestników.

Termin: 18-19 listopada 2023 roku

drugi termin zostanie ustalony z grupą

Temat: Praca z własnym genogramem

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Godziny zajęć: 

sobota: 09.00-18.00 w tym  1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

niedziela: 09.00-18.00 w ty 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe  15 minutowe

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy