Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Proszę wybrać element.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość. Nieprawidłowy format.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.
Wymagana jest wartość.


Tu załączamy (jeśli to wymagane) plik ze skanami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Jest możliwość załączenia tylko jednego pliku więc zalecamy (jeśli jest taka potrzeba) wielostronicowy pdf

Nie jestem członkiem WTTS
Jestem członkiem WTTS lub ubiegam się o członkostwo w WTTS


Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celu zapisania się i uczestnictwa w ww. kursie.
Zostałem/am poinformowany/a i przyjąłem/am do wiadomości, że:
  1. administratorem moich danych osobowych jest Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 62B/19, 60-354 Poznań; 
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i uczestnictwa w wybranym kursie;
  3. podanie danych jest dobrowolne; 
  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.
  5. zapoznałem się z klauzulą informacyjną WTTS

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w ww. szkoleniu.