Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia Własne DW 16/2021 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników (16 godzin szkoleniowych)

Termin: 11-12 września 2021

Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju

Opis: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.

Prowadzeniemgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Godziny zajęć:

  • sobota 10.00 - 17.00 (w tym przerwa obiadowa 1 godzina)
  • niedziela 09.00 - 16.00 (w tym przerwa obiadowa 1 godzina)

Koszt szkolenia:

  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN
  • opłatę za zajęcia należy uiścić do 11 sierpnia 2021; brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia
  • wpłata przepada w 50% przy rezygnacji do 2 tygodni przed terminem, a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy