Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne DW03

Prowadząca Maria Kasprowicz (WTTS)

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/01/2022 (POZNAŃ)

Cykl trzech spotkań, 3x18 godzin dydaktycznych.

  1. Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu WARTOŚĆ
  2. Dokąd zmierzam... - czyli refleksja nad CELAMI w moim życiu
  3. Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć- czyli refleksja nad CZASEM

Opis: Tryptyk, który łączy 3 tematy: Wartości, Cele, Czas

Terminy:

  1.   28-29 maja 2022
  2.   2-3 lipca 2022
  3.   24-25 września 2022

Godziny zajęć: 

  • sobota: 10.00-18.30, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
  • niedziela: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie
Koszt: 1620,00 PLN, płatne w dwóch ratach, pierwsza w  wysokości 1000,00 PLN do 30 marca 2022, druga rata w wysokości 620,00 PLN do 30 kwietnia 2022
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/02/2022 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie, 12 godzin dydaktycznych.
Termin: 11 czerwca  2022
Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej
Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday Afternoon Videos 
Godziny zajęć: 09.00-18.00
Miejsce: zostanie podane później
Koszt: 360,00 PLN    
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/03/2022 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych.
Termin: 24-25 czerwca 2022
Temat: Twoje serce jest tam gdzie Twój skarb – czyli refleksja nad tym, czemu nadaję w życiu wartość
Opis: „Możliwość poznania i przyjęcia swoich wartości pozwala poczuć, że nasze życie idzie w dobrym kierunku, a to, co robimy jest właściwe, dające radość i energię życiową” M. White. Spotkanie jest czasem obcowania ze światem wartości, z tym czemu nadaję w życiu wartość, co jest cenne, drogie sercu. Jest czasem zanurzenia w świecie, który stanowi grunt dla rozwoju i umocnienia poczucia siebie i tego jak ja jestem i chcę być w życiu i w świecie. Pozwala poznać, zidentyfikować świat osobistych wartości, stworzyć jego obraz i oglądać z różnych perspektyw, poznać jego historię i stworzyć grunt dla rozwoju i umacniania tego świata.
Godziny zajęć
sobota: 10.00-18.30,w tym godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 09.00-17.00 w tym godzinna przerwa obiadowa u 2 przerwy kawowe 15 minutowe
MiejscePoznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie
Koszt: 540,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/04/2022 (KOTLINA KŁODZKA)

Jednodniowe spotkanie,12 godzin dydaktycznych.
Termin: 17 września  2022
Temat: Narracyjne wędrowanie - od historii problemowej do historii preferowanej
Opis: Inspiracją narracyjnego wędrowania jest program opracowany przez Chris’a Darmody w Friday Afternoon Videos

Godziny zajęć: 09.00-18.00
Miejsce: zostanie podane później
Koszt: 360,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/05/2022 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych.
Termin: 08-09 października 2022
Temat: Dokąd zmierzam ... - czyli refleksja nad celami w moim życiu.
Opis: Cele, czyli to dokąd zmierzam , dokąd decyduję się zmierzać, nadają kierunek nie tylko naszym działaniom ale całemu naszemu życiu. Czasami są precyzyjnie nakreślone z wyznaczonymi etapami ich osiągania a czasami przyjmują formę pragnienia, tęsknoty, potrzeby. Czasami jest tak , że to my sami  stawiamy sobie cele  a czasami one są stawiane przed nami i bierzemy je do pracy. Możliwe jest też, że w różnych obszarach naszego życia  w różny sposób spotykamy się  z naszymi celami. Cele są istotnym kontekstem w którym możemy rozważać temat życia. Zapraszam na spotkanie z CELAMI W TWOIM ŻYCIU. Będzie to czas  refleksji nad sposobem obchodzenia się  z celami, nad tym dokąd doszłam/ doszedłem  w moim życiu w związku z celami i nad tym dokąd chcę dążyć, zmierzać. Będzie to czas kiedy potrzeby, marzenia, pragnienia, chcenia wraz z możliwościami będą mile widzianymi towarzyszami
Godziny zajęć: 
sobota: 10.00-18.30, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie
Koszt: 540,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW03/06/2022 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie, 18 godzin dydaktycznych.
Termin: 19-20  listopada 2022
Temat:  Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć-czyli refleksja nad CZASEM
Opis: Wiele lat temu usłyszałam od Jerzego Jakubowskiego powiedzenie – Gdy człowiek idzie powoli, to dusza może za nim nadążyć - i stało się ono dla mnie inspiracją do przygotowania doświadczeń własnych poświęconych relacji człowiek – czas. Są one swoistego rodzaju zaproszeniem do indywidualnej refleksji nad czasem, do zatrzymania się i zadania sobie pytania, czym jest dla mnie czas i jakie nadaję jemu znaczenie oraz pytania o relację z czasem. Pojawi się przestrzeń, w której osobiste znaczenia będą splatały się ze znaczeniami innych, a indywidualne historie mogą wzbogacać się dzięki spotkaniu z historiami innych uczestników.
Godziny zajęć:
sobota: 10.00-18.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 09.00-17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie
Koszt: 540,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy