Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW04 prowadzi Wojciech Lindner (WTTS, PTP)


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/01/2022 (POZNAŃ)
Dwa spotkania dwudniowe , 2x20 godzin dydaktycznych.
Termin: 12-13 marca 2022
Temat: Praca z własnym genogramem
Godziny zajęć: 
sobota: 09.00-18.00 w tym  1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 09.00-18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe  15 minutowe
Miejsce: zostanie podane w późniejszym czasie
Koszt: 1200,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW04/02/2022 (POZNAŃ)
Dwa spotkania dwudniowe , 2x20 godzin dydaktycznych. 
Termin: 8-9 października 2022
Temat: Praca z własnym genogramem
Godziny zajęć: 
sobota: 09.00-18.00 w tym  1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe
niedziela: 09.00-18.00 w ty 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe  15 minutowe
Miejsce: zostanie podane w późniejszym czasie
Koszt: 1200,00 PLN
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy