Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Doświadczenia Własne DW 13/2021 (ZOOM)

Jednodniowe spotkanie dla 4 uczestników, 8 godzin szkoleniowych

Termin: 07 sierpnia 2021

Temat: Poczucie skuteczności - pełna forma, osłabienie, czy...?

Opis: Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji. W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

Prowadzeniemgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Miejsce szkolenia: platforma ZOOM

Godziny zajęć: sobota 10.00 - 17.00 (w tym 2 przerwy 15 minutowe i 1 przerwa 30 minutowa)

Koszt szkolenia:

Uwagi:

  • opłatę za zajęcia należy uiścić do 07 lipca 2021; brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia
  • wpłata przepada w 50% przy rezygnacji do 2 tygodni przed terminem, a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy