Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT01/2022 (ONLINE)

Dwudniowe spotkanie dla grupy 16-24 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.
Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie
Termin:  26-27 lutego 2022
Temat: Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna
Opis:
Zagadnienia teoretyczne

 1. Problematyka objawu i zespołu psychopatologicznego
 2. Pojęcie diagnozy i jej funkcje
 3. Zasady diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych
 4. Szanse i pułapki diagnoz nozologicznych
 5. Problematyka etiologii, patomechanizmów i patogenezy zaburzeń oraz chorób psychicznych
 6. Klasyfikacje diagnostyczne DSM-V i ICD-10
 7. Wskazania do psychoterapii i specyfika przebiegu psychoterapii w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych
 8. Użyteczność diagnozy nozologicznej dla procesu psychoterapeutycznego

Umiejętności praktyczne

 1. Umiejętność diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 2. Umiejętność wnioskowania diagnostycznego
 3. Umiejętność korzystania z klasyfikacji diagnostycznych DSM-V i ICD-10

Prowadzenie:  dr hab. n.med. Dorota Łojko
Koszt szkolenia: 480,00 PLN
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 10.00 - 17.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe 
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy