Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT01/2023 (POZNAŃ)

Trzydniowy warsztat o łącznej liczbie 24 godzin dydaktycznych dla 24 uczestników.

Termin 27-29 marca 2023 roku 

Temat: Wstęp do terapii prowokatywnej

Prowadzenie: dr Federico Sarink

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć: 

pierwszy dzień 10.00-18.00  w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe

pozostałe dni 09.00-17.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe

Opis: W swojej książce "Change" (1974) Watzlawick, Weakland i Fish wyjaśniają, w jaki sposób możemy osiągnąć prawdziwą długotrwałą zmianę u naszych klientów. Istotnym jest, aby stymulować ich do wyjścia poza dotychczasowe ramy odniesienia. W procesie tym ważną rolę mogą odgrywać humorystyczne i paradoksalne interwencje. Pomysł ten spójny jest z prowokatywną terapią Franka Farrelly'ego, który w tym samym roku opublikował książkę na temat swojej metody, która charakteryzuje się mieszanką dobrego kontaktu, dużą ilością humoru i kwestionowania. Farrelly wyjaśnia, że terapeutom dość łatwo przychodzi nauczenie się korzystania z kwestionowania, ale użycie humoru w dobrym kontakcie z klientami, lub, jak to nazwał, "błysk w oku terapeuty" i życzliwe przekomarzanie się, wydaje się być trudniejszą częścią. Pozyskanie tej umiejętności może pomóc psychoterapeucie we wspieraniu klientów w wychodzeniu poza swoje dotychczasowe ramy odniesienia. Kwestionowanie wzorców klientów przy jednoczesnym utrzymywaniu z nimi dobrego kontaktu i nauczenie ich, aby nie traktowali swoich wzorców zbyt poważnie, stwarzają przestrzeń i swobodę, do dokonywania innych niż dotychczas wyborów, co zwiększa szansę na osiągnięcie przez nich długotrwałej zmiany. 

Cele

  • Zapoznanie się i praca z siedmioma założeniami terapii prowokatywnej.
  • Poznanie podobieństw między terapią prowokatywną a terapią systemową opartą na podejściu strategicznym.
  • Stosowanie mieszanki dobrego kontaktu, humoru i kwestionowania w terapii. 
  • Nauka stosowania humoru i kwestionowania w psychoterapii indywidualnej, par i rodzin. 

Metoda

Warsztat składać się będzie z mieszanki teorii, praktyki, dyskusji i praktycznych demonstracji, ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia praktyczne.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Koszt szkolenia: 1400,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić do 20 lutego 2023 roku
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem szkolenia  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy