Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT04/2022 (ONLINE)

Dwudniowe spotkanie dla grupy 16-24 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.
Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie
Termin:  14-15 maja 2022
Temat: Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna
Opis: 

Zagadnienia teoretyczne


 • Problematyka objawu i zespołu psychopatologicznego
 • Pojęcie diagnozy i jej funkcje
 • Zasady diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych
 • Szanse i pułapki diagnoz nozologicznych
 • Problematyka etiologii, patomechanizmów i patogenezy zaburzeń oraz chorób psychicznych
 • Klasyfikacje diagnostyczne DSM-V i ICD-10
 • Wskazania do psychoterapii i specyfika przebiegu psychoterapii w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych
 • Użyteczność diagnozy nozologicznej dla procesu psychoterapeutycznego

Umiejętności praktyczne


 • Umiejętność diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 • Umiejętność wnioskowania diagnostycznego
 • Umiejętność korzystania z klasyfikacji diagnostycznych DSM-V i ICD-10

Prowadzenie:  dr hab. n.med. Dorota Łojko
Koszt szkolenia: 480,00 PLN
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM
Godziny zajęć: 10.00 - 18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy