Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ02/2024 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Koszt szkolenia: 

  • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy uiścić zgodnie z niżej podanymi terminami: 
  • I rata w wysokości 2700,00 PLN (lub całość) płatna do 15 listopada 2023 roku   
  • II rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 lutego 2024 roku
  • III rata w wysokości 2300,00 PLN płatna 10 maja 2024 roku
  • IV rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 sierpnia 2024 roku
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZJAZD 1
Termin: 22-25 stycznia 2024 roku
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania oraz teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 4-5 marca 2024 roku
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 6 marca 2024 roku
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 3                  
Termin: 16-18 maja 2024 roku
Temat: Systemowa terapia lęku
Prowadzenie: Ewa Stankowska (WTTS)

ZJAZD 4
Termin: 30 czerwca-1 lipca 2024 roku
Temat: Terapia rodzin
Prowadzenie: Frieder Pfrommer (DGSF)
Termin: 2 lipca 2024 roku
Temat: Sekrety rodzinne
Prowadzenie: Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)

ZJAZD 5
Termin: 1-2 września 2024 roku
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie: prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA, DBG)
Termin: 3 września 2024 roku
Temat: Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

ZJAZD 6
Termin: 7-8 listopada 2024 roku
Temat: Psychoterapia systemowa;kontekst pomocy i kontroli
Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)
Termin: 09 listopada 2024 roku
Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi.
Prowadzenie: Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 7
Termin: 9-10 lutego 2025 roku
Temat: Upojona tęsknota - systemowa terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)
Termin: 11 lutego 2025 roku
Temat: Z lotu ptaka.. - czyli rozmowa o rozmowach terapeutycznych z klientem
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

ZJAZD 8
Termin: 10-12 kwietnia 2025 roku
Temat: Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Praktyka terapii par.
Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 9
Termin: 23-24 czerwca 2025 roku
Temat: Zaburzenia jedzenia/odżywiania w ujęciu systemowym
Prowadzenie: dr n.med. Małgorzata Talarczyk
Termin: 25 czerwca 2025 roku
Temat: Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych. Podsumowanie kursu.
Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)