Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ01/2022 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia:

WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19 lub ONLINE / Składowa 4, I piętro

ZJAZD 1

Termin: 12-15 stycznia 2022

Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania i teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna

Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2

Termin: 24 lutego 2022

Temat:  Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS) 

Termin: 25-26 lutego 2022

Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych

Prowadzenie: prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA)

ZJAZD 3

Termin: 6 maja 2022

Temat: Sekrety rodzinne

Prowadzenie: Danuta Suchecka-Zejden  (WTTS)

Termin: 7-8 maja 2022 

Temat: Terapia rodzin

Prowadzenie: dr Szymon Chrząstowski (PTP)

ZJAZD 4

Termin: 23 czerwca 2022

Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi.

Prowadzenie: Tomasz Basiński (WTTS)

Termin: 24-25 czerwca 2022

Temat: Systemowa terapia lęku

Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)

ZJAZD 5

Termin: 26 września 2022

Temat: Systemowa terapia zaburzeń jedzenia - anoreksja: "Żeby pomóc - trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć - trzeba poznać"

Prowadzenie: dr n.med. Małgorzata Talarczyk 

Termin: 27-28 września 2022

Temat: Psychoterapia systemowa;kontekst pomocy i kontroli

Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)

ZJAZD 6

Termin: 24 listopada 2022

Temat: Z lotu ptaka.. - czyli rozmowa o rozmowach terapeutycznych z klientem 

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Termin: 25-26 listopada 2022

Temat: Upojona tęsknota - systemowa terapia uzależnienia alkoholowego

Prowadzenie: dr Rudolf Klein  (SGST, SG)

 ZJAZD 7

Termin: 13-14 stycznia 2023

Temat: Terapia narracyjna

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 15 stycznia 2023

Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym. 

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 8

Termin:  16-18 marca 2023

Temat: Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych.

Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA