Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KZ 01/2006

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa: można wstępnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty: ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ i kserokopie zaświadczeń potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez WTTS. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 stycznia 2006. Wszystkim osobom zainteresowanym zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie 5 dni od daty ostatecznego terminu zgłoszeń.

Liczba uczestników: 24 osoby

Czas trwania: 1,5 roku

Porządek zajęć: 144 godzin szkoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych, 6 3-dniowych spotkań

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski
Proponowane terminy, tematy i prowadzący:

 • Termin i czas zajęć: 24-26 lutego 2006, godzina 10:00-18:00
  Temat: Obserwator twórcą rzeczywistości. Systemowe rozumienie powstawania problemu. Konieczność eksploracji kontekstu skierowania. Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych.
  Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)
 • Termin i czas zajęć: 19-21 maja 2006, godzina 10:00-18:00
  Temat: Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych. Teoria, praktyka - ćwiczenia
  "Z lotu ptaka..." czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych.
  Prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (SG, MAGST), mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
 • Termin i czas zajęć: 08-10 września 2006, godzina 10:00-18:00
  Temat: Praca z rodzinami. Praca terapeutyczna i doradztwo z rodzinami – warsztaty z wykorzystaniem konkretnych przypadków.
  Wszyscy razem w różnym tempie... Zastosowanie idei systemowych w terapii grupowej.
  Prowadzenie: dr Friedhelm Kron-Klees (SG), mgr Marcelina Ptak (WTTS)
 • Termin i czas zajęć: 17-19 listopada 2006, godzina 10:00-18:00
  Temat: Teoria i praktyka terapii systemowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą
  Zaburzenia jedzenia - bulimia. Rozumienie, leczenie.
  Prowadzenie: dr Kurt Ludewig (SG), dr n. med. Rafał Antkowiak (WTTS)
 • Termin i czas zajęć: 16-18 marca 2007, godzina 10:00-18:00
  Temat: Diagnostyka systemowa. Systemowa terapia lęku.
  Prowadzenie: mgr Lothar Eder (SG, Systema-Institut Mannheim), mgr Ewa Stankowska (WTTS)
 • Termin i czas zajęć: 25-27 maja 2007, godzina 10:00-18:00
  Temat: Terapia narratywna.
  Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)

Pozostałe terminy i tematy na 2007 rok zostaną podane w późniejszym terminie.

Miejsce spotkań: Ośrodek Terapii Rodzin, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 149

Koszt całego szkolenia: 4500,00 PLN (istnieje możliwość rozbicia kosztów na 6 rat płatnych na dwa tygodnie przed każdym spotkaniem), wpłaty wyłącznie na konto WTTS. Wymagane będzie okazanie się dowodem wpłaty. Przy jednorazowej wpłacie do 10 lutego 2006 przewidziany jest rabat 10% - całkowity koszt wynosi w tym wypadku 4050,00 PLN.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS

Uwagi:

 • wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
 • WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursu