Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ01/2024 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Koszt szkolenia: 

  • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy uiścić zgodnie z niżej podanymi terminami: 
  • I rata w wysokości 2700,00 PLN (lub całość) płatna do 15 listopada 2023 roku   
  • II rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 lutego 2024 roku
  • III rata w wysokości 2300,00 PLN płatna 10 maja 2024 roku
  • IV rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 sierpnia 2024 roku
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZJAZD 1
Termin: 17-20 stycznia 2024 roku
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania oraz teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 29 lutego- 1 marca 2024 roku
Temat:
Terapia narracyjna
Prowadzenie:
Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin:
2 marca 2024 roku
Temat:
Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie:
 Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 3
Termin: 24-26 kwietnia 2024 roku
Temat:
Systemowa terapia lęku
Prowadzenie:
Marcelina Ptak (WTTS)

ZJAZD 4
Termin: 27 czerwca 2024 roku
Temat:
Sekrety rodzinne
Prowadzenie:
Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)
Termin:
28-29 czerwca 2024 roku
Temat:
Terapia rodzin
Prowadzenie:
Frieder Pfrommer (DGSF)

ZJAZD 5
Termin: 29 sierpnia 2024 roku
Temat:
Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie:
Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin:
30-31 sierpnia 2024 roku
Temat:
Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie:
prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA, DBG)

ZJAZD 6
Termin: 4 listopada 2024 roku
Temat:
Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi
Prowadzenie:
Tomasz Basiński (WTTS)
Termin:
5-6 listopada 2024 roku
Temat:
Psychoterapia systemowa; kontekst pomocy i kontroli
Prowadzenie:
Andreas Wahlster (SG)

ZJAZD 7
Termin: 6 lutego 2025 roku
Temat:
Z lotu ptaka.. - czyli rozmowa o rozmowach terapeutycznych z klientem
Prowadzenie:
Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin:
7-8 lutego 2025 roku
Temat:
Upojona tęsknota - systemowa terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzenie:
dr Rudolf Klein (SGST, SG)

ZJAZD 8
Termin: 3-5 kwietnia 2025 roku
Temat:
Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Praktyka terapii par.
Prowadzenie:
Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 9
Termin: 16-17 czerwca 2025 roku
Temat:
Zaburzenia odżywiania w ujęciu systemowym
Prowadzenie: 
dr n.med. Małgorzata Talarczyk
Termin:
18 czerwca 2025 roku
Temat:
Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych. Podsumowanie kursu.
Prowadzenie:
Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)