Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany: KZ 02/2022 (POZNAŃ)

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia:
WTTS, Poznań, ul. Marcelińska 62B/19 lub ONLINE

ZJAZD 1
Termin: 17-20 stycznia 2022
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania i teorię systemów społecznych i psychicznych N.Luhmanna
Prowadzenie:  Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2
Termin: 27-28 lutego 2022
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie: prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA)
Termin: 1 marca 2022
Temat:  Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

ZJAZD 3
Termin: 21 kwietnia 2022
Temat: Sekrety rodzinne
Prowadzenie: Danuta Suchecka-Zejden  (WTTS)
Termin: 22-23 kwietnia 2022 
Temat: Terapia rodzin
Prowadzenie: dr Szymon Chrząstowski (PTP)

ZJAZD 4
Termin: 26 czerwca 2022
Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi.
Prowadzenie: Tomasz Basiński (WTTS)
Termin: 27-28 czerwca 2022
Temat: Systemowa terapia lęku
Prowadzenie: Ewa Stankowska (WTTS)

ZJAZD 5
Termin: 29-30 września 2022
Temat: Psychoterapia systemowa;kontekst pomocy i kontroli
Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)
Termin: 1 października 2022
Temat: Systemowa terapia zaburzeń jedzenia - anoreksja: "Żeby pomóc - trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć - trzeba poznać"
Prowadzenie: dr n.med. Małgorzata Talarczyk 

ZJAZD 6
Termin: 27-28 listopada 2022
Temat: Upojona tęsknota - systemowa terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzenie: dr Rudolf Klein  (SGST, SG)
Termin: 29 listopada 2022
Temat: Z lotu ptaka.. - czyli rozmowa o rozmowach terapeutycznych z klientem 
Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach w roku 2023:

  • dzień pierwszy 10.00-18.00
  • dzień drugi 9.30-17.30
  • dzień trzeci 9.30-17.30

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową.

Liczba uczestników: 24

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

ZJAZD 7
Termin: 28-29 stycznia 2023 roku
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 30 stycznia 2023 roku
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym. 
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

ZJAZD 8
Termin: 20-22 marca 2023 roku
Temat: Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych.
Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)

Koszt szkolenia:

  • 7000,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1400,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem)
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed  II, III, IV i V spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA