Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 01/2022 (POZNAŃ)

Temat:  Systemowy Coaching Dla Rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami
Cztery trzydniowe spotkania o łącznej liczbie 96 godzin dydaktycznych.
Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany
Terminy:

 1.  17-19 maja 2022
 2. 19-21 lipca 2022
 3. 15-17 listopada 2022
 4. 12-14 grudnia 2022

Opis: Rodzicielstwo i wychowanie to tematy, które w najróżniejszych kontekstach społecznych budzą wiele emocji i kontrowersji. Widać, że warunki ramowe dla rodzicielstwa zmieniły się w ostatnim czasie znacząco. Rodzina jako bezpieczne i opiekuńcze miejsce dla dzieci budzi dziś wątpliwości.
Specjaliści pracujący z rodzicami mają do czynienia z coraz większą liczbą rodziców, którzy poszukują szybkiego i skutecznego wsparcia profesjonalistów – czasami w pozornie beznadziejnych sytuacjach rodzicielskich. 
Systemowy coaching dla rodziców umożliwia ukierunkowaną i dostosowaną do potrzeb pracę z rodzicami w najróżniejszych dziedzinach. Oprócz podstaw systemowej praktyki doradczej w trakcie curriculum zostanie zaprezentowana cała paleta narzędzi i koncepcji skutecznego doradztwa/towarzyszenia rodzicom. Głównym celem zajęć będzie umożliwienie uczestnikom sprostania wyzwaniom ich codziennej pracy z opanowaniem i wiarą w skuteczność podejmowanych działań. Skoncentrujemy się zatem na optymalnym przenoszeniu metod i koncepcji do danego kontekstu pracy, a także na konsekwentnym ukierunkowaniu na kompetencje i zasoby rodziców i rodzin.

Treści curriculum:

 • Wyzwania w pracy w rodzicami
 • Postawy i podstawy doradztwa systemowego: neutralność, cyrkularność, wyjaśnienie kontekstu
 • „Jak się wsiada do taksówki, to powinno się w miarę możliwości wiedzieć, gdzie się chce dojechać”: wyjaśnianie zlecenia, kontrakt i znajdowanie celów
 • Wzmacniające i osłabiające przekonania rodziców i dla rodziców
 • Jak powstaje lęk rodzica?
 • Ukierunkowanie na zasoby i rozwiązania
 • Cyrkularne formy pytań
 • Praca biograficzna z rodzicami, praca z genogramem
 • Techniki radzenia sobie z dwoma rolami profesjonalisty: pomoc i kontrola
 • Model obecności rodzicielskiej
 • Osobowość coacha dla rodziców: postawy i obecność coacha; orientowanie się w grach o dominację, bezradność w procesie doradczym, retoryka przymierza i udana współpraca
 • Sieci rodzinne
 • Każde doradztwo kiedyś się kończy: jak dobrze zakończyć

Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)
Godziny zajęć: 10.00-18.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15-minutowe
Koszt: 3500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach, pierwsza rata 1500,00 PLN, druga rata 1000,00 PLN, trzecia rata 1000,00 PLN 

 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III spotkaniem
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy