SZKOLENIA

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 01/2015 (P-Ń)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:
11-12 kwietnia 2015
Pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą (średnio jedno spotkanie co dwa miesiące)

Godziny zajęć: 9:00-17:30

Koszt szkolenia:
  • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Miejsce szkolenia: Poradnia Leczenia Uzależnień, Poznań, ul. Czwartaków 17

Kierownictwo merytoryczne i prowadzeniemgr Wojciech Lindner (WTTS)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego