Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

2005

SEM 01/2005 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin lekcyjnych dla 15 - 20 uczestników.
Temat: "Świat oczami dziecka... Patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam gdzie patrzysz"
Adresat: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach leczniczych, oświatowych, profilaktycznych.
Cel:

  1. Zdobycie umiejętności postrzegania i myślenia o otoczeniu dziecka w kategorii systemu oraz dynamiki powiązań istniejących pomiędzy elementami systemu (Dziecko, Dorośli, Rówieśnicy, Autorytety, Media i inne),
  2. Rozważanie pomysłów na zmiany w świecie dziecka,
  3. Projektowanie oddziaływań wychowawczych oraz terapeutycznych dotyczących między innymi dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych.

Forma zajęć: analiza przypadków, prezentacja własnych doświadczeń, konstelacje przestrzenne, krótkie impulsy teoretyczne i komentarze.
Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Termin: 16-17 kwietnia 2005 r., godzina 9.00-17.30.
Miejsce: Poznań (dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie)
Koszt: 220 PLN (wpłata najpóźniej na tydzień przed terminem seminarium na adres i konto WTTS).


Seminaria, które odbyły się w 2005 dla zorganizowanych grup zamkniętych