Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

prof. dr Ruthard Stachowske

Doświadczenie zawodowe

 • terapeuta indywidualny i grupowy – terapia uzależnień od 1984 r. do dziś
  • z dziećmi i nastolatkami
  • z rodzicami
  • terapie rodzinne
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa, psychoterapii, terapii rodzinnej, superwizji, coachingu
 • 1993 utworzenie i prowadzenie specjalistycznej kliniki i placówki pomocy młodzieży "Długoterminowa terapia uzależnienia od narkotyków dla rodziców i dzieci Wspólnota terapeutyczna Wilschenbruch" w Lüneburgu do 2011 r.
 • 1996 utworzenie instytutu zajmującego wielopokoleniowymi badaniami i terapią, ImFT, będącego członkiem Towarzystwa Systemowego
 • wieloletnia praca w zakresie nauczania systemowego doradztwa i terapii rodzinnej w Lüneburgu, Bremie i Dreźnie
 • wdrażanie i implementacja procesów QM [Quality Management]
 • od 2007 profesura w Ewangelickiej Szkoły Wyższej Pracy Socjalnej w Dreźnie – kształcenie pedagogów społecznych  

Specjalizacja

 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • towarzyszenie, pomoc i terapia
 • terapia systemowa
 • terapia rodzinna, doradztwo i terapia w kontekście dzieci, młodzieży i rodzin
 • terapie rodzinnej w sytuacjach złożonych
 • terapia rodzin i doradztwo dla rodziców i dzieci
 • terapia rodzin i doradztwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych z dziećmi
 • superwizja, coaching i interwizja w sytuacjach złożonych (terapie rodzin)
 • kwestie związane z tematyką "dzieci - rodzina - uzależnienie"
 • Kwestie dot. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF i implementacja ICF
 • doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwój organizacji