Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

KURS ZAAWANSOWANY KZ03/2024 (POZNAŃ)

Rozkład godzinowy poszczególnych dni szkoleniowych na zjazdach:

  • pierwszy dzień 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa oraz dwie przerwy 15 minutowe.
  • drugi dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa oraz dwie przerwy 15 minutowe
  • trzeci dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe.

W sytuacji zmiany godzin zajęć uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej drogą mailową

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro, WTTS lub platforma ZOOM

Liczba uczestników: 24

Koszt: 

  • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach, które należy dokonać zgodnie z niżej podanymi terminami: 
  • I rata w wysokości 2700,00 PLN (lub całość) płatna do 16 sierpnia 2024 roku
  • II rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 listopada 2024 roku
  • III rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 lutego 2025 roku
  • IV rata w wysokości 2300,00 PLN płatna do 10 maja 2025 roku
  • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
  • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy

 

ZJAZD 1

Termin: 16-19 października 2024 roku

Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania oraz teorię systemów społecznych i psychicznych N. Luhmanna

Prowadzenie: Wojciech Lindner (WTTS, PTP), Tomasz Basiński (WTTS)

ZJAZD 2

Termin: 5-6 grudnia 2024 roku

Temat: Terapia narracyjna

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 7 grudnia 2024 roku

Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.

Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)

Zjazd 3

Termin: 13 lutego 2025 roku

Temat: Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty

Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

Termin: 14-15 lutego  2025 roku

Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych

Prowadzenie: prof. dr n.med. Vera Hähnlein (DGSF, DeGPT, EMDRIA, DBG)

Daty i tematy kolejnych  zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie. 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy