Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE SUP01/2023 

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Tomasz Basiński (WTTS)

SUPERWIZJA SUP01/01/2023 (WROCŁAW)>

Terminy

 1. 15 lutego 2023 roku
 2.   5 kwietnia 2023 roku
 3.   31 maja 2023 roku
 4.   21 czerwca 2023 roku
 5.   20 września 2023 roku
 6.   25 października 2023 roku
 7.   13 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 10.00-16.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe.

Miejsce: Wrocław, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie 

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/01/2022 (WROCŁAW)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP01/02/2023 (POZNAŃ)

Terminy:  

 1. 25 stycznia 2023 roku
 2. 22 lutego 2023 roku
 3. 29 marca 2023 roku
 4. 10 maja 2023 roku
 5. 28 czerwca 2023 roku
 6. 27 września 2023 roku
 7. 8 listopada 2023 roku
 8. 6 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/02/2022 (POZNAŃ)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP01/03/2023 (ONLINE)

Terminy:

 1.   1 lutego 2023 roku
 2.   1 marca 2023 roku
 3.   26 kwietnia 2023 roku
 4.   5 lipca 2023 roku
 5.   6 września 2023 roku
 6.   18 października 2023 roku
 7.   20 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP 01/03/2022 (ZOOM)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP01/04/2023 (ONLINE)

Terminy: 

 1.   8 lutego 2023 roku
 2.   8 marca 2023 roku
 3.   12 kwietnia 2023 roku
 4.   17 maja 2023 roku
 5.   14 czerwca 2023 roku
 6.   13 września 2023 roku
 7.   11 października 2023 roku
 8.   29 listopada 2023 roku

Godziny zajęć: 09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce:platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w środy, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z grupy SUP01/04/2022 (ON LINE)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP01/IND/2023

Superwizja indywidualna dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM 

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy