Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZE SUP03/2023 

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Maria Kasprowicz (WTTS)

 

SUPERWIZJA SUP03/01/2023(POZNAŃ)

Terminy:

 1. 3 lutego 2023 roku
 2. 3 marca 2023 roku
 3. 21 kwietnia 2023 roku
 4. 26 maja 2023 roku
 5. 30 czerwca 2023 roku
 6. 22 września 2023 roku
 7. 27 października 2023 roku
 8. 24 listopada 2023 roku
 9. 15 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć:  9.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych oraz 15 minutowa przerwa kawowa

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Koszt jednego spotkania: 180,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi:  zajęcia odbywają się w piątki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP03/02/2023 (WROCŁAW/ONLINE)

Terminy:

 1. 17 lutego 2023 roku
 2. 10 marca 2023 roku
 3. 28 kwietnia 2023 roku
 4. 19 maja 2023 roku
 5. 8 września 2023 roku
 6. 20 października 2023 roku
 7. 10 listopada 2023 roku
 8. 8 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 9.00 -13.45, 6 godzin dydaktycznych  oraz 15 minutowa przerwa kawowa

Miejsce:  platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 180,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP03/03/2023 (POZNAŃ)

Terminy: 

 1. 9 stycznia 2023 roku
 2. 13 lutego 2023 roku
 3. 6 marca 2023 roku
 4. 17 kwietnia 2023 roku
 5. 22 maja 2023 roku
 6. 26 czerwca 2023 roku
 7. 18 września 2023 roku
 8. 23 października 2023 roku
 9. 20 listopada 2023 roku
 10. 11 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 15.30 -20.15, 6 godzin dydaktycznych  oraz 15 minutowa przerwa kawowa

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Koszt jednego spotkania: 180,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w poniedziałki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP03/IND/2023

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu uzgodnionym z prowadzącym ją superwizorem

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut) 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy