Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

dr n.med. Arnold Retzer

Wykładowca uniwersytecki, dr med. psycholog dyplomowany

 • założył i prowadzi Instytut Systemowy w Heidelbergu SIH [Systemisches Institut Heidelberg] 
 • lekarz specjalista medycyny psychosomatycznej i psychoterapii
 • nauczyciel terapii, superwizor, nauczyciel superwizji i coachingu SG
 • wykładowca psychoterapii na Uniwersytecie w Heidelbergu
 • profesor i wykładowca gościnny w Argentynie, Grecji, Włoszech, Polsce, Szwajcarii, Austrii i w Chińskiej Republice Ludowej
 • autor i wydawca 9 książek oraz ponad 150 artykułów fachowych

Ważne obszary zainteresowań:

 • terapia indywidualna, par i rodzinna
 • superwizja
 • doradztwo dla instytucji i organizacji
 • coaching
 • doradztwo w konflikcie

Wybrane książki:

 • Miese Stimmung: Eine Streitschrift gegen positives Denken [Kiepski nastrój: Polemika z myśleniem pozytywnym]
  S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 
 • Lob der Vernunftehe: Eine Streitschrift für mehr Realismus in der Ehe [Pochwała małżeństwa z rozsądku: Za większym realizmem w małżeństwie]
  S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 
 • Passagen - systemische Erkundungen [Przejścia: Rozpoznanie systemowe]
  Klett-Cotta, Stuttgart
 • Systemische Paartherapie [Systemowa terapia par]
  Klett-Cotta, Stuttgart
 • Systemische Familientherapie der Psychosen [Systemowa terapia rodzinna psychoz]
  Hogrefe, Verl. für Psychologie, Göttingen