Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Gerald Möhrlein

Nauczyciel mianowany w szkolnictwie specjalnym, (pedagog dypl.), nauczyciel w szkole specjalnej, kierunek: pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, pedagogika osób niepełnosprawnych umysłowo, pedagog specjalista psychotraumatolog (DAPT).

Wykładowca na Uniwersytecie w Würzburgu, nauczyciel w kształceniu nauczycieli. Wykładowca w Instytucie Rozwiązań Systemowych w Wiesloch, w zakresie pedagogiki traumy.

Od 10 lat prowadzi placówkę integracyjną pedagogiki specjalnej „SchulCHEN”: projekt realizowany we współpracy pomiędzy instytucjami Pomocy Dzieciom i Młodzieży a szkołą dla dzieci i młodzieży z traumą. Wieloletnie doświadczenie w pracy socjalnej w środowiskach trudnych.

Był przewodniczącym Rady PräTect: prewe