Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 04/2020 (POZNAŃ)

Trzydniowy warsztat o łącznej liczbie 30 godzin szkoleniowych dla 24 uczestników

Termin: 05-07 czerwca 2020

Temat: Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna

Opis:
Zagadnienia teoretyczne

 1. Problematyka objawu i zespołu psychopatologicznego
 2. Pojęcie diagnozy i jej funkcje
 3. Zasady diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych
 4. Szanse i pułapki diagnoz nozologicznych
 5. Problematyka etiologii, patomechanizmów i patogenezy zaburzeń oraz chorób psychicznych
 6. Klasyfikacje diagnostyczne DSM-V i ICD-10
 7. Wskazania do psychoterapii i specyfika przebiegu psychoterapii w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych
 8. Użyteczność diagnozy nozologicznej dla procesu psychoterapeutycznego

Umiejętności praktyczne

 1. Umiejętność diagnozowania nozologicznego w kontekście psychoterapii
 2. Umiejętność wnioskowania diagnostycznego
 3. Umiejętność korzystania z klasyfikacji diagnostycznych DSM-V i ICD-10

Adresat: osoby chcące poszerzyć, uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie do Certyfikatu WTTS. Pierwszeństwo mają członkowie nadzwyczajni WTTS w tym osoby, które ukończyły kurs zaawansowany lub są w jego trakcie

Prowadzenie: dr med. Dorota Łojko

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć

 • piątek 10.00 - 18.00 (w tym 1,5 godzina przerwy obiadowej)
 • sobota 10.00 - 18.00 (w tym 1,5 godzina przerwy obiadowej)
 • niedziela 10.00 - 18.00 (w tym 1,5 godzina przerwy obiadowej)

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 750,00 PLN płatne w całości
 • wpłatę należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs od organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia
 • wpłąta przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy